Thông tin nề nếp ngày 07.11.2016

Thông tin nề nếp ngày 07.11.2016

Ca sáng 07.11

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀ NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 07/11/2016 (Ca sáng)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1Dương Khánh Linh12 A1x
2Vũ Quang Vinh12 A1x
3Phạm Trà My12 A1x
4Trần Tiến Khoa12 D3x
5Lưu Thùy Nhi12 D3x
6Trần Minh Anh12 D3x
7Nguyễn Trà My12 D2x
8Lê Minh Tâm12 D2x
9Phạm Phương Anh12 D2x
10Hoàng Thái12 D2x
11Bùi Nhật Quang12 D1x
12Hoàng Tiến Nam12 D1x
13Nguyễn Hoàng Anh12 D1x
14Chu Ngọc Ánh12 A2x
15Nguyễn Đức Quỳnh Liên12 A2x
16 Đỗ Mai Trang12 Vănx
17Đào Ngân Giang12 Vănx
18 Đào Vũ Thư Trang12 Vănx
19Bùi Linh Đan12 Văntiết 1
20Lê Lam Vân12 Nhậtx
21Nguyễn Diệu Anh12 Nhậtx
22Nguyễn Khánh Linh B12 Nhậtx
23Vũ Hoài Thu12 Nhậtx
24Lê Thị Bích Hạnh12 Anhx
25Nguyễn Thị Hồng Hà12 Anhx
26 Đinh Công Hưng12 Anhx
27Nguyễn Trung Kiên12 Anhx
28 Đặng Hương Giang12 Anhx
29Phạm Thị Thúy Hằng12 Anhx
30Nguyễn Tuấn Hùng12 Tinx
31Nguyễn Minh Đức12 Tinx
32Lương Tiến Luận12 Tinx
33Lương Ngân Hải12 Hóax
34Nguyễn Hoồng Linh12 Hóax
35 Đỗ Minh Tâm12 Hóax
36Nguyễn Thái Sơn12 Hóax
37Phạm Anh Quân12 Hóatiết 1
38Nguyễn Thị Hà Linh12 Toánx
39Trần Quang Thọ12 Toánx
41Lê Khánh Linh12 Phápx
42Nguyễn Hà Phương12 Phápx
43Nguyễn Hương Giang12 Phápx
44Nguyễn Đan Thi12 Phápx
45Ngô Phương Hạnh12 Phápx
46Nguyễn Ngọc Quỳnh12 SNx
47Nguyễn Thị Hải An12 SNx
48Lương Việt Anh12 SNx
49Trần Quốc Huy12 Snx
50Nguyễn Phương Hiền12 SNx
51Trần Vi Đan Châu12 SNx
52Nguyễn Phương Chi12 SNtiết 1
53Bùi Thị Huyền Trang12 SNtiết 1
54Nguyễn Thị Quỳnh Anh12 Sửx
55Trần Thị Thanh Vân12 Sửx
56Tạ Minh Anh12 Sửx
57Trần Hà Anh12 Sửx
58Nguyễn Trà My12 Sửx
59Phạm Đức Anh12 Sửx
60Đoàn Nhất Quang12 Sửtiết 1
61Nguyễn Quốc Đại12 Địatiết 1
62Trịnh Trà My12 Địax
63 Đỗ Huy Anh10 Tintiết 1
64Hoàng Bảo Linh12 Lýx
65Lê Trung12 Lýx
66Bùi Minh Hằng12 Lýx
67Nguyễn Quỳnh Nga11 D1x
68Lê Hoàng Anh11 D1x
69Lê Xuân Dương11 D1tiết 1
70Vũ Hồng Anh11 D2x
71 Đoàn Việt Tùng11 D2x
72Mai Thị Nhung11 D2x
73Nguyễn Thị Lan Nhi11 D2x
74Vũ Thu Hằng11 D2x
75Vũ Trương Hoàng Linh11 D2x
76Phạm Trịnh Mỹ Hạnh11 D3x
77Nguyễn Thị Hà Phương11 D3x
78Phạm Minh Anh11 D3x
79Nguyễn Hồng Ngọc11 D3x
80Bùi Bảo Nhi11 D3x
81Nguyễn Thu Hằng11 D3x
82Nguyễn Linh Trang11 D3x
83Phạm Thùy Mai11 D3x
84Hồ Huy Long11 D3tiết 1
85 Đỗ Mạnh Hiếu11 A1x
86Nguyễn Ngọc Linh11 A1tiết 1
87Vương Quốc Hùng11 A1x
88Nguyễn Gia Bảo Trâm11 A1x
89Phạm Minh Quang11 A1x
90Nguyễn Thanh Bình11 Toánx
91Phạm Quang Minh11 Toánx
92Nguyễn Hoàng Đăng11 Toánx
93Nguyễn Thu Trang11 Lýx
94Hoàng Mạnh Đức11 Lýx
95Lê Mạnh Hùng11 Lýx
96Vũ Hoàng Sơn11 Lýx
97Nguyễn Trọng Nhân11 Lýx
98Nguyễn Thùy Linh11 Hóax
99Phan Thanh Trang11 Hóax
100 Đỗ Trang Ngân11 Hóax
101Đặng Trần Ngọc Tú11 Hóax
102Nguyễn Huệ Trang11 Hóax
103Vương Tuấn Sơn11 Hóax
104Nguyễn Thế Sơn11 Hóax
105Vương Phạm Bảo Châu11 Tinx
106Mai Diệu Linh11 Tinx
107Lê Vũ Quốc Anh11 Tinx
108Hoàng Bình Minh11 Tinx
109Nguyễn Ngọc Trâm11 Vănx
110Phan Ngọc Quỳnh Anh11 Vănx
111Phạm Ngọc Vân11 Vănx
112Nguyễn Thị Thu Hương11 Sửx
113Chu Hồng Hà11 Sửx
114Nguyễn Minh Hiếu11 Địax
115Trần Lê Quỳnh Anh11 Địax
116Lê Hoàng Hải11 Anhx
117Trần Phương Hà11 Anhx
118Trương Đức Hiển11 Anhx
119Nguyễn Huyền Linh11 Anhx
120Nguyễn Khoa Đức Dương11 Anhx
121Nguyễn Quỳnh Hồng Vân11 Anhx
122 Đoàn Khánh Linh11 Anhx
123Hoàng Phương Thảo B11 Anhx
124Lý Bá Phi11 Anhx
125Phan Trần Thế Sơn11 Anhx
126Hoàng Trọng Hùng11 Phápx
127Nguyễn Việt Tùng11 Phápx
128Nguyễn Trường Minh11 Phápx
129Nguyễn Trần Bảo Linh11 Phápx
130Lê Hữu Bằng11 Phápx
131Lê Phương Anh11 Phápx
132Nguyễn Tiến Hoàng11 SNx
133Nguyễn Phú Quang Huy11 SNx
134Nguyễn Ngọc Anh11 SNx
135Đỗ Hoàng Tùng11 SNx
136Vũ Đức Khanh11 SNx
137Lê Hải Yến11 SNx
138Lê Nguyễn Hoàng Sơn11 SNx
139Nguyễn Thị Ngân Hà11 SNx
140Đỗ Phương Hồng Hà11 Nhậtx
141Nguyễn Vũ Trà My11 Nhậtx
142Phạm Văn Minh11 Nhậtx
143Nguyễn Hà Thu11 Nhậttiết 1
144Trần Gia Phúc11 Nhậttiết 1
145Trần Ngọc Minh11 Lýx
146Mai Thiên Trang11 D2x
147Trần Danh Huy11 Lýtiết 4-5
148Nguyễn Minh Hà10 A1x
149Nguyễn Việt Linh10 A1x
150Nguyễn Đức Nam10 A1x
151Đoàn Thanh Thủy10 Nhậtx
152Hoàng Nam Cường10 Nhậtx
153Nguyễn Minh Trung10 SNx
154Bùi Văn Hải10 SNx
155Nguyễn Tùng An10 Hóax
156Phạm Văn Hoàng Dương10 Hóatiết 1-2
157Trần Duy Minh10 D1x
158Hồ Trang Anh10 D1x
159Nguyễn Tuấn Nam10 Sinhx
160Nguyễn Tài Trí10 Sinhx
161Nguyễn Minh Anh10 Sinhx
162Nguyễn Mai Như10 D3x
163Nguyễn Sương Mai10 Sửtiết 1
164Nguyễn Ngọc Huy10 Sửtiết 1
165Hoàng Thị Ngọc Lan10 Sửtiết 1
166Phan Thành Lâm10 Vănx
167Trần Diễm Quỳnh10 Anhx
168Vũ Viết Tiến Đạt10 Phápx
169Phạm Huy Minh10 Địax
170Phan Thùy Linh10 A1x
171Tạ Thu Trang12 Sinhx
172Nguyễn Hạnh Dung12 Sinhx
173Nguyễn Phương Anh11 Phápx
174Đức Anh11 Phápx

Ca chiều 07.11

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀN NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 07/11/2016 (Ca chiều)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1Nguyễn Tấn Nam10 Sinhx
2Trần Phương Vy10 Anhx
3Trần Tuấn Minh10 Anhx
4Lý Gia Trung12 A1x
5Hoàng Dũng Minh12 A1x
Chi tiết xem file đính kèm: Thông tin nề nếp ngày 07.11.2016