Thông tin nề nếp ngày 08.11.2016

Thông tin nề nếp ngày 08.11.2016

Ca sáng 08.11

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀ NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 08/11/2016 (Ca sáng)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1Trần Diễm Quỳnh10 Anhx
2Phan Thành Lâm10 Vănx
3Mai Hồng Ngọc10 Vănx
4Phạm Thảo Nguyên10 D1x
5Đoàn Phương Uyên10 D1x
6Phạm Khắc Long10 Toánx
7Nguyễn Vũ Trung Hiếu10 SNx
8Nguyễn Tài Chí10 Sinhx
9Nguyễn Quỳnh Nga10 Sửtiết 1
10Phạm Đăng Thủy10 A1x
11Trần Mạnh Đức11 Lýx
12Đặng Trần Duy11 Lýx
13Vương Phạm Bảo Châu11 Tinx
14Hoàng Bình Minh11 Tintiết 1,2
15Tạ Quang Vũ11 Tinx
16Nguyễn Minh Hiếu11 Địax
17Lê Minh Hoàng Minh11 Hóatiết 1
18Đỗ Phương Hồng Hà11 Nhậtx
19Nguyễn Vũ Trà My11 Nhậttiết 1
20Lê Ngọc Giao11 Nhậtx
21Trần Phương Hà11 Anhx
22Lê Hoàng Hải11 Anhx
23Nguyễn Kiều Anh11 SNx
24Phạm Linh Đan11 Phápx
25Lê Phương Anh11 Phápx
26Nguyễn Trần Bảo Linh11 Phápx
27Hoàng Đình Đức11 Pháptiết 1
28Lê Hồng Nhung11 D1tiết 1
29Lê Hoàng Anh11 D1x
30Nguyễn Gia Bảo Trâm11 A1x
31Lương Hồng Hạnh11 A1x
32Nguyễn Thục Linh11 D2x
33Nguyễn Mai Thủy11 D2tiết 1,2
34Phùng Thế Gia Lộc11 D3x
35Nguyễn Hương Giang11 D3x
36Đặng Thùy Linh11 D3x
37Nguyễn Phương Thảo11 A2x
38Trần Thùy Dương11 D3x
39Đỗ Thị Khánh Linh11 Sinhx
41Nguyễn Thùy Dương11 Vănx
42Phạm Ngọc Quỳnh Anh11 Vănx
43Hoàng Hương Thảo11 Vănx
44Nguyễn Hoàng Sơn12 A1x
45Nguyễn Nhật Anh12 D3x
46Nguyễn Trà My12 D2x
47Trần Mỹ Bình12 D2x
48Nguyễn Khánh Nam12 D1xx
49Trần Ngọc Mai12 Vănx
50Bùi Chúc Linh12 Vănxx
51Nguyễn Khôi Nguyên12 Nhậtxx
52Trần Hoàng Anh12 Nhậtx
53Phạm Bình An12 Nhậtx
54Nguyễn Hồng Nhung12 Nhậttiết 1
55Đặng Hương Giang12 Anhx
56Nguyễn Khánh Linh12 Anhxx
57Nguyễn Tuấn Hùng12 Tinx
58Trần Việt Tùng12 Tintiết 1
59Đặng Bảo Nguyên12 Phápx
60Nguyễn Thảo My12 SNx
61Trần Quốc Huy12 SNx
62Nguyễn Việt Hùng12 Lýx
63Bùi Minh Hằng12 Lýx
64Nguyễn Khánh Thu12 Lýx
65Nguyễn Minh Hoàng12 Lýx
66Đào Duy Đức Gia10 Tinx
67Lê Quế Vân12 Sinhx
68Phạm Nguyên Vũ12 Sinhx
69Bùi Nhật Minh12 A2x
70Vũ Khôi Nguyên10 Hóax
71Phạm Văn Hoàng Dương10 Hóax
72Nguyễn Phương Khanh10 Anhx
73Khuất Vũ Ngọc Linh10 Anhx
74Nguyễn Thùy Linh10 Anhx
75Trần Lê Quỳnh Anh11 Địax

Ca chiều 08.11

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀN NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 08/11/2016 (Ca chiều)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1Nguyễn Ngọc Trà My11 Sinhx
2Vũ Hồng Nhung11 Sinhx
3Lê Phương Anh11 Phápx
4Phạm Linh Đan11 Phápx
5Trần Trung Kiên11 Phápx
6Đỗ Phương Hồng Hà11 Nhậtx
7Vũ Thanh Vân11 A1x
8Phan Thành Lâm10 Vănx
9Trịnh Thị Hà My10 Vănx
10Trương Thị Thu Trang10 D2x
11Nguyễn Vân Anh10 D2x
12Nguyễn Bảo Vinh12 D3x
13Bùi Chúc Linh12 Vănx
14Nguyễn Thị Trà12 Vănx
15Phương Thanh Hằng12 Vănx
Chi tiết xem file đính kèm: Thông tin nề nếp ngày 08.11.2016