Thông tin nề nếp ngày 09.11.2016

Thông tin nề nếp ngày 09.11.2016

Ca sáng 09.11

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀ NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 09/11/2016 (Ca sáng)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1Nguyễn Lê Bảo An10 Lýtiết 1-2
2Nguyễn Hiển Minh10 Lýx
3Nguyễn Kim Anh10 Sửx
4Trương Anh Huy10 Nhậtx
5Trần Hà Nhi10 Nhậttiết1
6Trần Quang Huy10 Nhậtx
7Phạm Đoàn Quang Minh10 Hóax
8Nguyễn Mai Anh10 Sinhx
9Phan Thành Lâm10 Vănx
10Phạm Nguyên Vũ12 Sinhx
11Nguyễn Trần Quang Khải10 D2tiết 1
12Trần Phương Anh10 D2tiết 1
13Lê Minh Phúc10 Địatiết 1
14Nguyễn Minh Hiếu11 Địax
15Nguyễn Thanh Bình11 Toánx
16Vương Phạm Bảo Châu11 Tinx
17Lê Minh Hoàng Minh11 Hóatiết 1
18Phạm Lê Mai Nhi11 Hóax
19Trần Phương Hà11 Anhx
20Nguyễn Phương Thảo11 Anhx
21Phạm Văn Minh11 Nhậtx
22Lê Xuân Dương11 D1tiết 1
23Ngô Việt Anh11 D1x
24Nguyễn Việt Linh11 D1x
25Lê Ngọc Ly11 D1tiết 1
26Nguyễn Hoàng Hà11 D1x
27Nguyễn Hà Hương Xuân11 D1x
28Phùng Thế Gia Lộc11 D3x
29Lê Thị Thu Hương11 D2x
30Nguyễn Mai Ngọc11 D2x
31Vũ Khánh Ngọc11 Vănx
32Đỗ Ngọc Hương Ly11 Vănx
33Phạm Tú Quyên11 SNx
34Nguyễn Trần Bình Minh11 Phápx
35Ngô Minh Nga12 A1x
36Huỳnh Minh Trang12 D3x
37Nguyễn Phạm Thùy Trang12 D2x
38Mai Ngọc Linh12 D1tiết 1
39Phạm Minh Huyền12 D1x
41Phan Thanh Huyền12 A2x
42Hoàng Nguyễn Bảo Thu12 A2x
43Phạm Bình An12 Nhậtx
44Chu Thị Quỳnh Trang12 Nhậtx
45Đặng Vũ Quý Đắc12 Anhx
46Lã Thị Bích Hạnh12 Anhx
47Nguyễn Tuấn Hùng12 Tinx
48Dương Ánh Ngọc12 Toántiết 1
49Lê Công Thành12 Phápx
50Phùng Viết Tuấn Nghĩa12 SNx
51Trần Quốc Huy12 SNx
52Nguyễn Phương Hiền12 SNx
53Nguyễn Phương Chi12 SNx
54Trần Thị Thanh Vân12 Sửx
55 Đàm Trần Quỳnh Anh12 Địax
56Nguyễn Việt Hùng12 Lýx
57Phùng Tấn Phúc12 Lýtiết 1
58Bùi Hà Phương12 Nhậtx
59Bùi Hoàng Phan Anh12 Nhậtx
60Phùng Tấn Phúc12 Lýx
Chi tiết xem file đính kèm: Thông tin nề nếp ngày 09.11.2016