Thông tin nề nếp ngày 10.11.2016

Thông tin nề nếp ngày 10.11.2016

Ca sáng 10.11

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀ NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 10/11/2016 (Ca sáng)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1Nguyễn Ngọc Anh12 A2x
2Chu Ngọc Ánh12 A2x
3Phạm Bình An12 Nhậtx
4Nguyễn Khánh Linh B12 Nhậttiết 1
5Nguyễn Phương Thảo12 Nhậtx
6Cao Việt Huy12 Anhx
7Hồ Hà Đăng12 Tinx
8Nguyễn Thành Đạt12 Tintiết 1
9Phạm Anh Quân12 Hóax
10Nguyễn Trà My12 Toánx
11Ngô Vũ Phương Linh12 Toánx
12Ong Ngọc Tùng12 Toántiết 1
13Đăng Bảo Nguyên12 Phápx
14Nguyễn Hương Giang12 Phápx
15Nguyễn Phương Chi12 SNx
16Đặng Lan Phương12 SNx
17Đỗ Đức Nam12 SNtiết 1-2
18Lê Minh Tuấn12 SNx
19Nguyễn Cao Tâm12 SNx
20Lê Hồng Ngân12 Địax
21Phan Nguyễn Mai Linh12 Địax
22Dương Khánh Linh12 A1x
23Huỳnh Dũng Minh12 A1x
24Nguyễn Hoàng Linh12 D3tiết 1
25Ngô Thu Trang12 D3x
26Nguyễn Ngọc Quỳnh12 D3tiết 1
27Nguyễn Hoàng Minh Châu12 D3tiết 1-2
28Dương Hoàng Anh12 D3tiết 1
29Trần Hoàng Phương Anh12 D3x
30Nguyễn Phương Thảo12 D2x
31Lê Minh Tâm12 D2x
32Nguyễn Nhật Anh12 D2x
33Đào Ngọc Hân12 D2x
34Đoàn Tú Mai12 D2x
35Đỗ Công Đạo12 D2x
36Nguyễn Tiến Nam12 D1x
37Hồ Trần Minh Tùng12 D1tiết 1
38Vũ Bảo Minh12 D1tiết 1
39Hoàng Minh Quang12 D1x
41Nguyễn Nhật An12 D1x
42Phạm Ngọc Minh Anh12 A2x
43Bùi Nhật Minh12 A2x
44Nguyễn Minh Hạnh12 Sửx
45Nguyễn Thị Lê Hiếu12 Sửx
46Đặng Quốc Thịnh12 Sửx
47Trần Nguyệt Linh12 Sửx
48Đỗ Hoàng Phương Linh12 A1x
49Nguyễn Doãn Hiếu12 Lýtiết 1
50Vương Hiếu Trung12 Toánx
51Hoàng Quỳnh Anh11 A1tiết 1
52Hoàng Thị Mỹ Hạnh11 A1tiết 1
53Nguyễn Hải Anh11 A1x
54Nguyễn Phương Linh11 A1x
55Nguyễn Phương Nguyên11 D1tiết 1
56Trần Phương Linh11 D1tiết 1
57Nguyễn Thanh Ái Linh11 D1x
58Nguyễn Minh Hằng11 D2x
59Nguyễn Hồng Ngọc11 D3x
60Nguyễn Quỳnh Giang11 D3tiết 1
61Nguyễn Thanh Bình11 Toánx
62Nguyễn Hưũ Bằng Linh11 Lýtiết 1
63Vũ Lê Hoàng11 Lýx
64Nguyễn Thùy Linh11 Hóax
65Nguyễn Thế Sơn11 Hóax
66Đỗ Thị Khánh Linh11 Sinhtiết 1
67Vương Phạm Bảo Châu11 Tinx
68Nguyễn Minh Trí11 Tintiết 1
69Hoàng Bình Minh11 Tinx
70Phạm Hồng Đức11 Tinx
71Đỗ Ngọc Hương Ly11 Vănx
72Nguyễn Như Ngọc11 Sửx
73Võ Sỹ Tiến Anh11 Địax
74Bùi Hà Thùy Linh11 Địax
75Hoàng Thủy Tiên11 Địax
76Lê Thị Nguyệt Hà11 Anhx
77Trần Phương Hà11 Anhx
78Nguyễn Trần Bình Minh11 Phápx
79Đỗ Hồng Trung Nhân11 SNx
80Phạm Văn Minh11 Nhậtx
81Nguyễn Minh Hiếu11 Địax
82Nguyễn Phương Anh11 Phápx
83Phạm Quang Minh11 Toántiết 2
84Vũ Bảo Uyên11 Toántiết 2
85Nguyễn Đức Minh11 Lýtiết 2
86Nguyễn Như Ngọc11 Sửtiết 2
87Phan Thành Lâm10 Vănx
88Trần Nguyễn Tú Linh10 Địax
89Trần Mỹ Tâm10 SNx
90Khuất Vũ Ngọc Linh10 Anhx
91Khuất Vũ Ngọc Hương10 Anhx
92Chu Thị Bằng Linh10 D1x
93Trần Duy Minh10 D1x
94Nguyễn Xuân Dung10 D1x
95Thạch Nguyệt Anh10 D1x
96Trần Quang Huy10 Nhậtx
97Nguyễn Thu Nguyên10 Nhậtx
98Đặng Tùng Lâm10 Nhậtx
99Nguyễn Đăng Bảo Trân10 Nhậttiết 1
100Võ Thanh Tùng10 Sửx
101Nguyễn Hữu Duy Anh10 Sửx
102Đoàn Minh Bảo10 Lýx
103Phạm Văn Hoàng Dương10 Hóax
104Hoàng Minh Tuấn12 Sinhx
105Phạm Nguyên Vũ12 Sinhx
106Phạm Trần Duy12 Sinhx
107Nguyễn Thùy Linh10 Anhx
108Lê Thị Hà Tú10 Anhx
109Nguyễn Tường Mai10 Anhx
110Đàm Chí Đức10 Anhx
111Nguyễn Quang Minh10 Anhx
112Nguyễn Tuấn Việt10 Địax
113Phạm Trí Thành10 Địax
114 Lê Minh Phúc10 Địax

Ca chiều 10.11

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀN NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 10/11/2016 (Ca chiều)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1 Nguyễn Thế Sơn11 Hóax
2Nguyễn Thùy Linh11 Hóax
3Nguyễn Phương Thảo11 A2x
4Nguyễn Hồng Ngọc11 D3x
5Vũ Hương Linh11 D3x
6Vương Hiếu Trung12 Toánx
7Nguyễn Đức Trường12 Toánx
8Ong Ngọc Tùng12 Toánx
9Tràn Thị Thanh Vân12 Sửx
10Bùi Minh Hằng12 Lýx
11Lê Minh12 D2x
12Trịnh Khánh Linh12 D2x
13 Đoàn Tú Mai12 D2x
14Nguyễn Phương Thảo12 D2x
15Nguyễn Khánh Hằng12 D2x
16Đào Ngọc Hân12 D2x
17Lê Minh Tâm12 D2x
18Nguyễn Nhật Anh12 D2x
19Nguyễn Thu Hà12 D2x
20Hoàng Thái12 D2x
21Nguyễn Việt Hoa12 D2x
22Phạm Phương Linh12 D2x
Chi tiết xem file đính kèm: Thông tin nề nếp ngày 10.11.2016