Thông tin nề nếp ngày 11.11.2016

Thông tin nề nếp ngày 11.11.2016

Ca sáng 11.11

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀ NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 11/11/2016 (Ca sáng)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1Phan Thành Lâm10 Vănx
2Vũ Thành Nguyên10 Nhậtx
3Phan Thùy Linh10 A1tiết 1-2
4Phan Minh Châu10 Hóax
5Nguyễn Đức Hoàng Tùng10 Hóax
6Phạm Văn Hoàng Dương10 Hóax
7Nguyễn An Khánh10 Hóax
8Nguyễn Quỳnh Nga10 Sửx
9Nguyễn Trường Giang10 Sửx
10Nguyễn Xuân Dung10 D1x
11Thẩm Như Phong10 Toánx
12Phạm Thanh Ngân12 Sinhx
13Lê Quế Vân12 Sinhx
14Vương Phạm Bảo Châu11 Tinx
15To'th Thu Lan11 Sinhx
16Trần Minh Anh11 Văntiết 1
17Phan Ngọc Quỳnh Anh11 Vănx
18Nguyễn Thị Thu Uyên11 Văntiết 1
19Phạm Chí Trung11 Sửx
20Đặng Vũ Trung11 Sửx
21Nguyễn Hoàng Đăng Khoa11 D2x
22Nguyễn Hồng Minh Uyên11 D2x
23Trần Phương Hà11 Anhx
24Phạm Văn Minh11 Nhậtx
25Lương Tấn Phúc11 SNx
26Nguyễn Phương Anh11 Pháptiết 1
27Lê Phương Anh11 Phápx
28Nguyễn Trần Bảo Linh11 Pháptiết 1-2
29Vương Toàn Phong11 D3tiết 1-3
30Nghiêm Đức Minh11 D1tiết 4-5
31Vũ Quang Vinh12 A1x
32Huỳnh Dũng Minh12 A1x
33Phạm Đức Huy12 A1tiết 1
34Đỗ Hoàng Phương Linh12 A1x
35Nguyễn Hà Đăng Khoa12 A1x
36Dương Thanh Hiền12 A1x
37Dương Ngọc Linh12 D3x
38Bùi Hương Giang12 D3x
39Nguyễn Trà My12 D2x
41Vũ Bảo Minh12 D1x
42Phạm Ngọc Minh Anh12 A2x
43Đinh Tiến Phú12 A2x
44Nguyễn Bùi Anh Duy12 A2x
45Chu Quỳnh Trang12 Nhậttiết 1
46Nguyễn Khánh Linh12 Anhx
47Ong Ngọc Tùng12 Toánx
48Nguyễn Phương Chi12 SNx
49Nguyễn Phương Hiền12 SNtiết 1
50Nguyễn Vũ Linh Chi12 SNx
51Đỗ Đức Nam12 SNx
52Nguyễn Trần Minh Khoa12 Địax
53Đàm Trần Quỳnh Anh12 Địax
54Hoàng Thu Trang12 Địax
55Nguyễn Việt Hùng12 Lýx
56Vũ Hoàng Sơn11 Lýx
57Nguyễn Đức Hiếu12 Sửx
58Dương Lan Nhi10 Sinhx
59Trần Đặng Xuân Anh12 A1x
60Nguyễn Hồ Hoàng Long12 Sửx
61Đỗ Phương Anh12 Nhậtx

Ca chiều 11.11

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀN NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 11/11/2016 (Ca chiều)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1Nguyễn Hà Hương Xuân11 D1x
2Nguyễn Mai Thủy11 D2x
3Hoàng Thu Trang12 Địax
4Trịnh Trà My12 Địax
5Đào Ngọc Hải12 SNx
6Nguyễn Phương Chi12 SNx
7Lê Hà An12 SNtiết 2
8Phạm Văn Hoàng Dương10 Hóax
9Nguyễn Đức Hoàng Tùng10 Hóax
10Nguyễn An Khánh10 Hóax
11Phạm Thảo Nguyên10 D1x
12Nguyễn Xuân Dung10 D1x
13Hà Trang Linh10 D1x
14Trịnh Khánh Linh12 Anhx
15Nguyễn Khánh Linh12 Anhx
16Nguyễn Vũ Trung Hiếu10 SNx
17Tạ Thu Trang12 Sinhx
18Tống Mỹ Linh12 Sinhx
Chi tiết xem file đính kèm: Thông tin nề nếp ngày 11.11.2016