Thông tin nề nếp ngày 12.11.2016

Thông tin nề nếp ngày 12.11.2016

Ca sáng 12.11

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀ NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 12/11/2016 (Ca sáng)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1Nguyễn Thành Trung12 Sinhtiết 2
2Lưu Tuấn Minh12 Sinhtiết 2
3Nguyễn Trung Hiếu12 Sinhtiết 2
4Nguyễn Tuấn Dũng12 Sinhtiết 2
5Vũ Hải Đăng12 Sinhtiết 2
6Nguyễn Đức Hiếu12 Sinhtiết 2
7Hoàng Minh Tuấn12 Sinhtiết 2
8Phạm Nguyên Vũ12 Sinhtiết 2
9Nguyễn Hà Thu12 A1tiết1
10Phạm Quốc Anh12 A1x
11Nguyễn Hà Đăng Khoa12 A1x
12Lê Quang Minh12 A1x
13Bùi Hương Giang12 D3x
14Nguyễn Ngọc Ánh12 D3x
15Nguyễn Phạm Hồng An12 D2x
16Đinh Ngọc Thu Huyền12 D1x
17Vũ Nguyễn Tuấn Linh12 D1x
18Nguyễn Đức Quỳnh Liên12 A2x
19Nguyễn Thị Trà12 Vănx
20Nguyễn Thùy Dương12 Văntiết 1
21Nguyễn Diệu Linh12 Vănx
22Trần Trọng An12 Nhậttiết 1
23Trần Thùy Dương12 Nhậtx
24Đào Tuệ Mẫn12 Nhậtx
25Chu Thị Quỳnh Trang12 Nhậtx
26Trịnh Linh Chi12 Anhx
27Nguyễn Thị Hương Trà12 Anhx
28Phạm Thị Thúy Hằng12 Anhx
29Hoàng Minh Anh12 Tinx
30Phương Thu Phương12 Tintiết 1
31Hồ Hà Đăng12 Tinx
32Dương Ánh Ngọc12 Toánx
33Ngô Phương Hạnh12 Phápx
34Phan Minh Trang12 Phápx
35Nguyễn Thảo My12 SNx
36Nguyễn Minh Phương12 SNx
37Tống Bảo Hân12 SNx
38Trương Minh Phương12 SNx
39Cấn Việt An12 Sửx
41Nguyễn Trần Minh Khoa12 Địax
42Hoàng Thu Trang12 Địax
43Lê Hải Phong12 Hóatiết 1
44Lê Hương Giang11 Sửx
45Chu Hồng Hà11 Sửx
46 Đoàn Mai Anh11 Sửtiết 1
47Lã Hữu Trung11 Sửx
48Nguyễn Minh Hiếu11 Địax
49Vương Phạm Bảo Châu11 Tinx
50Nguyễn Phương Linh11 Hóatiết 4-5
51Nguyễn Hoàng Hà11 D1tiết 1
52Nguyễn Đăng Dương11 D1tiết 1
53Nguyễn Thu Hương11 D1x
54Kiều Minh Huyền11 D1x
55Lê Ngọc Anh Thư11 SNx
56Nguyễn Ngọc Ánh11 SNx
57Nguyễn Trần Bình Minh11 Phápx
58Phạm Anh Thư11 Phápx
59Nguyễn Trần Bảo Linh11 Phápx
60Trần Phương Hà11 Anhx
61Thân Nguyễn Trung Đức11 Anhx
62Nguyễn Phương Mai11 Nhậtx
63Vũ Minh Khánh11 D2x
64Trần Phương Mai11 D3tiết 1
65Nguyễn Đức Minh11 Lýtiết 1
66Trần Danh Huy11 Lýx
67Vũ Lê Quỳnh Chi11 Sinhx
68Nguyễn Xuân Dung10 D1x
69Lê Hoa Lâm Anh10 D1tiết 1-2
70 Đinh Thu Giang10 D1x
71Chu Cẩm Thư10 D2x
72Lương Hiền Minh10 D2x
73Nguyễn Diệu Linh10 D3x
74Nguyễn Tiến Huy10 A1x
75Phan Thành Lâm10 Vănx
76Lê Minh Phúc10 Địax
77Trần Nguyễn Tú Linh10 Địax
78Bùi Bích Hà10 Sửx
79Nguyễn Sương Mai10 Sửx
80Hoàng Minh Chính10 Sửx
81Trần Xuân Nhật10 SNx
82Nguyễn An Khánh10 Háox
83Lê Đức Trung10 Lýx
84Dương Hoàng Việt10 Lýx
85Nguyễn Quang Vinh10 Toánx
86 Đỗ Đại Dương10 Toánx
87Phạm Phú Sang12 Sinhx
88Lê Quang Hà12 Sinhx
89Tống Mỹ Linh12 Sinhx
90Phạm Nguyên Vũ12 Sinhx
91 Đặng Danh Hiếu10 Địax
92Phạm Đỗ Minh Nhật10 Hóax
93 Đinh Khánh Minh10 Hóax
94Trần Phương Thảo10 D1tiết 1
95Vũ Hải Đăng12 Sinhx
96Phạm Văn Hoàng Dương10 Hóax
97Phạm Đỗ Minh Nhật10 Hóax
98Nguyễn Hồng Anh12 Tinx
99Trịnh Quốc Đạt12 Địax
100Trịnh Minh Đức12 Địax

Ca chiều 12.11

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀN NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 12/11/2016 (Ca chiều)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1Phùng Minh Anh11 Anhx
2Trần Phương Hà11 Anhx
3Đàm Minh Tuấn11 Lýx
4Đỗ Thị Hồng Nhung11 Lýx
5Nguyễn Đức Minh11 Lýx
6Nguyễn Hữu Bằng Linh11 Lýx
7Chu Hồng Hà11 Sửx
8Lê Hương Giang11 Sửx
9Nguyễn Hữu Chính11 Sửx
10Nguyễn Minh Phương12 SNx
11Nguyễn Phương Chi12 SNx
12Nguyễn Trung Hiếu12 SNx
13Nguyễn Thảo My12 SNtiết 3,4
14Lê Công Thành12 Phápx
15Hoàng An12 Phápx
16Lê Khánh Linh12 Phápx
17Phan Minh Trang12 Phápx
18Ngô Phương Hạnh12 Phápx
19Quan Phương Anh12 Phápx
20Nguyễn Bích Trâm12 Phápx
21Dương Thảo Linh10 Phápx
22Nguyễn Như Quỳnh10 A1x
23Nguyễn Minh Đức10 A1x
24Phan Thùy Linh10 A1x
25Trần Xuân Khánh10 A1x
26Dương Hoàng Việt10 Lýx
27Đinh Diệu Hoa10 Lýx
28Nguyễn Cẩm Ly10 D3x
29Đặng Châu Anh12 D1x
30Nguyễn Tiến Nam12 D1x
31Nguyễn Anh Quân12 D1x
32Nguyễn Kiều Nhung12 D1x
33Nguyễn Minh Hà12 D1x
34Đào Hoàng Anh12 D1x
35Hoàng Phương Linh12 Nhậtx
36Nguyễn Diệu Thúy12 Nhậtx
37Đỗ Minh Hằng12 Nhậty tế
38Nguyễn Bảo Ngọc12 Nhậtx
39Nguyễn Diệu Anh12 Nhậtx
40Phan Vũ Quỳnh Chi12 Nhậtx
Chi tiết xem file đính kèm: Thông tin nề nếp ngày 12.11.2016