Thông tin nề nếp ngày 22.11.2016

Thông tin nề nếp ngày 22.11.2016

Ca sáng 22.11

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀ NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 22/11/2016 (Ca sáng)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1Nguyễn Minh Ánh12 A1x
2Phạm Hà Linh12D3x
3Nguyễn Thu Trang12 D3x
4Trần Chí Anh12 D2tiết 1
5Vũ Hạnh Nguyên12 D1x
6Vũ Nguyễn Tuấn Linh12 D1x
7Nguyễn Thanh Thảo12 D1x
8Phạm Thanh Huyền12 A2tiết 1
9Vũ Thành Kiên12 A2x
10Nguyễn Công Thành12 A2x
11Đặng Trường Giang12 A2x
12Đoàn Tuyết Nhi12 A2x
13Trần Linh Phương12 Vănx
14Trần Khánh Linh12 Nhậtx
15Đỗ Lan Chi12 Anhx
16Phan Dũng12 Hóax
17Nguyễn Tiến Phát12 Toántiết 1
18Đặng Bảo Nguyên12 Phápx
19Vũ Hoàng Minh12 Phápx
20Lê Hoài Nam12 Văntiết 1
21Lê Quang Minh12 A1x
22Nguyễn Đức Minh11 Nhậtx
23Nguyễn Vũ Trà My11 Nhậtx
24Trần Đinh Trung Nghĩa11 Nhậtx
25Phạm Tiến Minh11 Nhậtx
26Đặng Vũ Trung11 Sửx
27Phạm Hà Dương11 Lýx
28Hoàng Tú Linh11 A1tiết 1
29Nguyễn Hồng Ngọc11 D3x
30Nguyễn Quỳnh Anh11 D3x
31Lê Xuân Dương11 D1tiết 1
32Trần Hoàng Mỹ Hằng11 D1tiết 1
33Trần Thu Thủy11 Toánx
34Trần Khánh Nam11 Tinx
35Nguyễn Phương Anh11 Phápx
36Thân Nguyễn Trung Đức11 Anhtiết 1
37Trần Quang Huy10 Nhậtx
38Lương Đức Anh10 Toánx
39Phạm Lê Minh Khánh10 Hóax
41Vũ Vân Trang10 Hóax
42Trần Thu Phương10 D1x
43Nguyễn Quỳnh Anh10 Phápx
44Phạm Thùy Linh10 A1tiết 1
45Nguyễn Minh Đức10 A1tiết 1-2
46Nguyễn Hải Sơn10 Sửx
47Trương Lê Hà An10 Anhx
48Nguyễn Hải Nam10 SNx

Ca chiều 22.11

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀN NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 22/11/2016 (Ca chiều)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1Lê Thu Phương11 Sinhx
2Vũ Lê Quỳnh Chi11 Sinhx
3Nguyễn Phương Linh11 A1tiết 1-2
4Hoàng Quỳnh Anh11 A1x
5Phạm Tiến Minh11 Nhậtx
6Trần Đình Trung Nghĩa11 Nhậtx
7Nguyễn Anh Tuấn11 Nhậtx
8Nguyễn Đức Minh11 Nhậtx
9Đỗ Quốc Anh11 Nhậtx
10Nguyễn Vũ Trà My11 Nhậtx
11Lê Ngọc Giao11 Nhậtx
12Phạm Ngọc Anh Trang12 Tinx
13Nguyễn Minh Hiếu12 Tinx
14Hồ Hà Đăng12 Tinx
Chi tiết xem file đính kèm: Thông tin nề nếp ngày 22.11.2016