Thông tin nề nếp ngày 24.03.2017

Thông tin nề nếp ngày 24.03

Ca sáng 24.03

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀ NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 24 /032017 (Ca sáng)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1Nguyễn Thị Hà Nguyên12 A1tiết 1-3
2Phạm Trà My12 A1x
3Nguyễn Thùy Duyên12 A1x
4Nguyễn Lê Mỹ Linh12 A1x
5Đào Diệu Anh12 D3x
6Nguyễn Đức Hoàng Nam12 D3x
7Trần Tiến Khoa12 D3tiết 1
8Lê Ngọc Anh12 D3tiết 1
9Lê Thị Hà Vi12 D2tiết 1
10Hồ Diễm Quỳnh Phương12 D2tiết 1
11Trần Minh Quang12 D2x
12Phạm Lê Khánh Linh12 D1x
13Dương Đức Minh Hiếu12 D1x
14Lê Trang Anh12 A2x
15Tống Hoàng Phúc12 A2x
16Vũ Thành Kiên12 A2x
17 Đào Ngân Giang12 Vănx
18Phương Thanh Hằng12 Vănx
19Nguyễn Khánh Linh B12 Nhậtx
20Nguyễn Khôi Nguyên12 Nhậtx
21Lê Diễm Lan12 Anhx
22DĐặng Hương Giang12 Anhtiết 1
23Đặng Vũ Quý Đắc12 Anhtiết 1
24Lã Thị Bích Hạnh12 Anhtiết 1
25Bùi Diệu Linh12 Anhx
26Nguyễn Quang Huy12 Anhx
27Lương Tiến Luận12 Tintiết 1-2
28Nguyễn Sơn Trường12 Hóax
29Trương Duy Phương12 Hóax
30Vương Hiếu Trung12 Toánx
31Nguyễn Trà My12 Toántiết 1-2
32Ngô Phương Hạnh12 Pháptiết 1
33Lê Công Thành12 Phápx
34Nguyễn Bích Trâm12 Phápx
35Nguyễn Khánh My12 Phápx
36Phùng Viết Tuấn Nghĩa12 SNtiết 1
37Phan Hương Giang12 SNx
38Đỗ Đức Nam12 SNx
39Đoàn Nhất Quang12 Sửx
41Trịnh Quốc Đạt12 Địatiết 1
42Nguyễn Cẩm Thu12 Nhậttiết 3-5
43Bùi Hà Thùy Linh11 Địax
44Võ Sỹ Tiến Anh11 Địax
45Nguyễn Việt Quân11 Địax
46Đỗ Mai Linh11 Sinhx
47Nguyễn Vân Huyền11 Sinhx
48Nguyễn Minh Quân11 Tintiết 1
49Nguyễn Thế Sơn11 Hóax
50Lê Minh Long11 SNtiết 1
51Nguyễn Thị Ngân Hà11 SNtiết 1-2
52Vũ Quang Minh11 Sửtiết 1
53Đào Quang Vinh11 Anhx
54Hà Minh Giang11 Anhx
55Nguyễn Phương Mai11 Nhậtx
56Phạm Minh Anh11 D3x
57Nguyễn Phương Linh11 A1x
58Nguyễn Phương Linh11 Hóax
59Nguyễn Xuân Trường11 D1x
60Lê Thị Hồng Nhung11 D1tiết 1
61Nguyễn Nguyệt Nga11 D1x
62Nguyễn Tuấn Vũ11 D2x
63Lê Minh Hoàng Minh11 Hóax
64Trần Trang Thảo10 D1x
65Nguyễn Quỳnh Anh10 Vănx
66Lê Quang Hà12 Sinhx
67Lê Kim Chi12 Sinhx
68Nguyễn Phan Nhân10 Hóax
69Nguyễn Minh Anh10 Sinhx
70Nguyễn Việt Quân10 A1tiết 1
71Phan Thùy Linh10 A1tiết 1
72Bùi Yến Nhi10 A1x
73Ngô Tố Linh10 SNx
Lưu Phương Thảo10 D2tiết 1
74Nguyễn Ngọc Linh10 D2x
75Lê Quang Vinh10 Sửx
76Khuất Vũ Ngọc Linh10 Anhx
77Khuất Vũ Ngọc Hương10 Anhx
78Nguyễn Hiển Minh10 Lýx
79Võ Lê Hải Anh10 SN
80Vũ Thế Anh10 SNx
81Võ Minh Hằng10 SNx
82Nguyễn Vũ Trung Hiếu10 SNx
83Vũ Trung Hiếu10 SNx
84Cao Hiểu Linh10 SNx
85Nguyễn Quang Minh10 SNx
86Đỗ Giáng My10 SNx
87 Nguyễn Hải Nam10 SNx
88Trần Xuân Nhật10 SNx
89Trần Mỹ Tâm10 SNx
90Cao Minh Trí10 SNx
91Nguyễn Minh Trung10 SNx
92Nguyễn Đức Duy10 Nhậtx
93Nguyễn Phan Anh10 D3x
94Nguyễn Đàm Quân11 A1x
95Nguyễn Ngọc Long11 Tinx

Ca chiều 24.03

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀN NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 24/03/2017 (Ca chiều)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1Nguyễn Phan Nhân10 Hóax
2Trần Ngọc Ánh10 Vănx
3Lê Quang Vinh10 Sửx
4Nguyễn Sương Mai10 Sửx
5Trần Trang Thảo10 D1x
6Trần Minh Quang12 D2x
7Đào Ngọc Hân12 D2x
8Vũ Kim Ngân12 D2x
9Hồ Diễm Quỳnh Phương12 D2x
10Nguyễn Minh Hạnh12 Anhx
11Trần Thu Thảo12 Anhx
12Lê Diễm Lan12 Anhx
13Nguyễn Quang Huy12 Anhx
14Nguyễn Thị Hồng Hà12 Anhx
15Nguyễn Khánh Linh12 Anhx
16Bùi Diệu Linh12 Anhx
17Đặng Hương Giang12 Anhx
18Trần Vân Anh11 Anhx
19Nguyễn Phương Thảo11 Anhx
20Đào Quang Vinh11 Anhx
21Hà Minh Giang11 Anhx
22Hoàng Phương Linh11 Vănx
23Nguyễn Minh Ánh11 Vănx
24Nguyễn Xuân Trường11 D1x
25Nguyễn Mai Thủy11 D2x
26Kiều Xuân Nhi11 D2x
27Nguyễn Thu An11 D2x
28Nguyễn Thị Thu Hiền12 Địax
29Nguyễn Trần Minh Khoa12 Địax
30Vũ Hồng Hạnh Nguyên12 Địax
31Nguyễn Thủy Tiên11 Sửx
32Trần Nguyễn Phương Thảo11 Sửx
Chi tiết xem file đính kèm: Thông tin nề nếp ngày 24.03