Thông tin nề nếp ngày 26 & 27.04.2017

Thông tin nề nếp ngày 26.04

Ca sáng 26 .04

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀ NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 26 /04/2017 (Ca sáng)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1Vũ Hoa Đức10 D2x
2Kim Thục Anh10 Anhx
Chi tiết xem file đính kèm: Thông tin nề nếp ngày 26.04

Thông tin nề nếp ngày 27.04

Ca chiều 27.04

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀ NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 27/04/2017 (Ca chiều)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1Nguyễn Danh Trung10 A1x
Chi tiết xem file đính kèm: Thông tin nề nếp ngày 27.04