Thông tin nề nếp ngày 27.03.2017

Thông tin nề nếp ngày 27.03

Ca sáng 27 .03

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀ NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 27 /03/2017 (Ca sáng)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1Nguyễn Minh Phương12 A1x
2Lê Quang Minh12 A1x
3Bùi Thu Uyên12 D3x
4Phạm Mai Trang Anh12 D1x
5Nguyễn Đức Minh Hiếu12 D1x
6Bùi Linh Chi12 D1x
7Vũ Bảo Minh12 D1x
8Trần Phương Anh12 A2x
9Đào Ngân Giang12 Vănx
10Nguyễn Diệu Linh A12 Vănx
11Trần Hoàng Anh12 Nhậttiết 1
12Nguyễn Cẩm Thu12 Nhậttiết 1
13Nguyễn Thị My Giang12 Anhx
14Trần Hiền Anh12 Anhx
15Cù Nam Phương12 Anhx
16Hồ Hà Đăng12 Tinx
17Trần Việt Tùng12 Tinx
18Trương Duy Phương12 Hóax
19Nguyễn Minh Nhật12 Hóax
20Đoàn Minh Phương12 Hóax
21Nguyễn Đức Anh12 Toánx
22Trần Hà Anh12 Sửtiết 1
23Nguyễn Thị Thu Hiền12 Địax
24Nguyễn Thùy Dương11 D1tiết 1
25Lương Thanh Tú11 A1x
26Nguyễn Tuấn Vũ11 D2x
27Nguyễn Hồng Ngọc11 D3x
28Trần Vân Anh11 Anhx
29Vũ Khánh Ngọc11 Văntiết 1
30Trần Minh Anh11 Vănx
31Trần Tô An11 Sửtiết 1
32Trần Nguyễn Phương Thảo11 Sửx
33Lê Hoàng Vy11 Sửx
34Nguyễn Đức Việt11 Địax
35Ngô Hồng Ngọc11 Toánx
36Quách Thu Hà11 Toánx
37Nguyễn Phương Linh11 Hóax
38Lê Minh Hoàng Minh11 Hóatiết 1
39Vũ Tuấn Anh11 Hóax
41Luyện Thanh Hà Phương11 Sinhx
42Tạ Đức Tùng11 Sinhx
43Bùi Phạm Thục Hà10 Địax
44Kiều Tuấn Hưng10 Nhậtx
45Đỗ Anh Đức10 Nhậtx
46Vũ Thị Quỳnh Chi10 Nhậttiết 1
47Lê Hồng Hạnh10 D1x
48Hồ Quỳnh Hương10 D1x
49Nguyễn Thanh Phương10 A1x
50Nguyễn Việt Linh10 A1x
51Phan Thùy Linh10 A1x
52Nguyễn Minh Thu12 Sinhx
53Nguyễn Trần Kiều Linh12 Sinhx
54Đỗ Thế Tùng10 D2tiết 1
55Lê Minh Phúc10 D2tiết 1
56Lê Quang Vinh10 Sửtiết 1-2
57Đào Thị Bằng An10 Sửtiết 1
58Đặng Gia Huy10 SNx
59Nguyễn Vũ Trung Hiếu10 SNx
60Lê Phương Linh10 D3x
61Hoàng Nam Cường10 Nhậtx
62Nguyễn Tuấn Dũng12 Sinhxx
63Trần Quanh Anh A12 Sinhxx
64Lê Quế Vân12 Sinhxx
65Nguyễn Minh Đức12 A1x
66Phạm Minh Vũ12 A1x

Ca chiều 27.03

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀN NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 27/03/2017 (Ca chiều)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1Quách Thu Hà11 Toánx
2Ngô Hồng Ngọc11 Toánx
3Phạm Phương Anh11 SNx
4Nguyễn Đức Anh A12 Toánx
5Trần Sơn Lâm12 Tinx
6Hồ Hà Đăng12 Tinx
7Nguyễn Thành Đạt12 Tinx
8Hoàng Quốc Minh11 Nhậtx
9Trương Thanh Thảo11 Nhậtx
10Nguyễn Quang Khải11 Nhậtx
11Nguyễn Anh Tuấn11 Nhậtx
12Nguyễn Hoàng Lan10 Sinhx
13Bùi Phạm Thục Hà10 Địax
14Lê Minh Phương10 Địax
15Lương Tuấn Linh10 D3x
16Nguyễn Việt Linh10 A1x
17Phạm Đặng Thủy10 A1x
18Lê Hương Giang12 Vănx
19Phạm Thùy Dương12 Vănx
20Nguyễn Diệu Linh A12 Vănx
21Đào Ngân Giang12 Vănx
22Bùi Chúc Linh12 Vănx
23Nguyễn Hồng Ngọc12 Vănx
24Nguyễn Thị Trà12 Vănx
25Nguyễn Hoàng Lan Hương12 Vănx
26Đào Vũ Thu Trang12 Vănx
27Bùi Linh Chi12 D1x
28Hoàng Minh Đức12 D1x
29Dương Đức Minh Hiếu12 D1x
30Nguyễn Anh Quân12 D1x
31Phạm Mai Trang Anh12 D1x
32 Đào Hoàng Anh12 D1x
Chi tiết xem file đính kèm: Thông tin nề nếp ngày 27.03