Thông tin nề nếp ngày 28.03.2017

Thông tin nề nếp ngày 28.03

Ca sáng 28 .03

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀ NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 28 /03/2017 (Ca sáng)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1Đỗ Hoàng Phương Linh12 A1x
2Dương Thanh Hiền12 A1x
3Phạm Trà My12 A1x
4Lê Quang Minh12 A1x
5Nguyễn Thu Trang12 D3x
6Nguyễn Tâm Thảo12 D3x
7Lưu Thùy Nhi12 D3x
8Lê Ngọc Anh12 D3x
9 Đặng Diệu Hương12 D3x
10Trần Tiến Khoa12 D3tiết 1
11Trần Phương Anh12 D3tiết 1
12Trần Minh Anh12 D3tiết 1
13Mai Ngọc Linh12 D2x
14Phạm Phương Linh12 D2x
15Trịnh Phương Thảo12 D2x
16Hồ Trần Minh Tùng12 D1tiết 1
17 Đinh Thu Hương12 D1tiết 1
18Phạm Lê Khánh Linh12 D1x
19Nguyễn Hoàng Anh12 D1x
20Nguyễn Duy Hùng12 A2x
21Nguyễn Trí Đức12 A2tiết 1-3
22Thái Nguyễn Hoàng Thanh12 A2x
23 Đinh Tiến Phú12 A2x
24Trương Thục Anh12 A2x
25Đào Ngân Giang12 Vănx
26Nguyễn Diệu Anh12 Nhậttóc
27Trương Duy Phương12 Hóax
28Chu Đức Hiếu12 Hóax
29Tôn Thu Lan12 Hóax
30Ngô Anh Kiên12 Hóax
31Nguyễn Đức Anh B12 Toánx
32Nguyễn Việt Hoàng A12 Toánx
33Nguyễn Tường Huy12 Toánx
34Vũ Diệu Hương12 Phápx
35 Đặng Bảo Nguyên12 Phápx
36Nguyễn Quỳnh Phương12 SNtiết 1
37Lê Anh Khôi12 SNx
38 Đặng Lan Phương12 SNx
39Nguyễn Minh Hạnh12 Sửx
41 Đoàn Nhất Quang12 Sửtiết 1
42Chu Phương Trang12 Địax
43 Đàm Trần Quỳnh Anh12 Địax
44Nguyễn Trần Minh Khoa12 Địax
45Trịnh Quốc Huy12 Địatiết 1
46Lê Trung12 Lýx
47Mạc Tiến Dũng11 A1tiết 1
48Nguyễn Thu Hương11 D1tiết 1
49Trần Phương Thảo11 D1tiết 1
50Nguyễn Tuấn Vũ11 D2x
51Mai Thiên Trang11 D2tóc
52Vũ Hồng Anh11 D2tóc
53Nguyễn Tuấn Anh11 D2x
54Đào Quang Vinh11 Anhx
55Nguyễn Huyền Linh11 Anhx
56Doãn Quỳnh Anh11 Anhx
57Lê Hữu Bằng11 Phápx
58Trần Minh Anh11 Vănx
59Nguyễn Minh Quân11 Sửx
60Nguyễn Hoàng Hương Giang11 Sửtiết 1
61Trần Nguyễn Phương Thảo11 Sửx
62Nguyễn Hữu Chính11 Sửtiết 1
63Chu Nam Anh11 Sửx
64Trần Lê Quỳnh Anh11 Địax
65Vũ Bảo Uyên11 Toánx
66Nguyễn Hoàng Đăng11 Toánx
67 Đoàn Minh Bảo10 Lýtiết 1
68 Đỗ Vũ Dũng10 Lýx
69Nguyễn Quỳnh Anh10 Vănx
70Trần Thảo Nguyên10 Văntiết 1-2
71 Đặng Yến Trang10Ax
72Trần Xuân Khang10Ax
73Nguyễn Việt Linh10Ax
74Phan Thùy Linh10 A1x
75Phạm Đăng Thủy10 A1x
76Trần Nguyễn Tú Linh10 Địax
77Nguyễn Ngọc Vân Thảo10 Nhậtx
78Nguyễn Đăng Khoa10 Nhậtx
79Phạm Thanh Hằng10 Phápx
80Dương Thảo Linh10 Pháptiết 1
81Trần Nhật Hoàng10 Hóax
82Nguyễn Hà My10 D3x
83Nguyễn Thị Trang Ngân10 D3x
84Phạm Thị Bảo Lâm10 Sửtiết 1
85Võ Thanh Tùng10 Sửtiết 1
86Nguyễn Trường Giang10 Sửx
87Đào Thị Bằng An10 Sửx
88Lê Quang Vinh10 Sửx
89Nguyễn Hải Nam10 SNx
90Nguyễn Vũ Trung Hiếu10SNx
91Phạm Thảo Nguyên10 D1tiết 1
92Trần Duy Hưng10 D1x
93Phạm Lê Minh Khánh10 Hóax
94Nguyễn Quang Đạt11 D1x
95Nguyễn Hoàng Hà11 D1x
96Trần Danh Huy11 Lýx
97Nguyễn Anh Tuấn11 Nhậtx
98Nguyễn Duy Khánh Linh11 Nhậtx
99Hoàng Quốc Minh11 Nhậtx
100Trần Gia Phúc11 Nhậtx
101Nguyễn Sơn Nam10 Sửx

Ca chiều 28.03

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀN NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 28/03/2017 (Ca chiều)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1 Đỗ Thị Hồng Nhung11 Lýx
2Lê Xuân Hương11 Lýx
3Phạm Hà Dương11 Lýx
4Tạ Đức Tùng11 Sinhx
5Lê Thu Phương11 Sinhx
6Toth Thu Lan11 Sinhx
7Trần Thị Kim Anh11 A1x
8Nguyễn Gia Bảo Trâm11 A1x
9Lê Hữu Bằng11 Phápx
10Vũ Thủy Tiên11 Phápx
11Phùng Thế Gia Lộc11 D3x
12Nguyễn Phương Thảo11 D3x
13Lê Quốc Tuấn11 D3x
14Nguyễn Hiển Minh10 Lýx
15Trương Anh Huy10 Nhậtx
16Lê Minh Phúc10 D2x
17Nguyễn Thanh Phương10 D2x
18Nguyễn Tùng Lâm10 D2x
19Lưu Thùy Nhi12 D3x
20Nguyễn Tâm Thảo12 D3x
21Nguyễn Thu Trang12 D3x
22Lê Ngọc Anh12 D3x
23Đặng Diệu Hương12 D3x
24Nguyễn Bảo Vinh12 D3x
25Hồng Minh Nguyệt12 D3x
26Nguyễn Nhật Anh12 D3x
27Nguyễn Ngọc Ánh12 D3x
Chi tiết xem file đính kèm: Thông tin nề nếp ngày 28.03