Thông tin nề nếp ngày 29.03.2017

Thông tin nề nếp ngày 29.03

Ca sáng 29 .03

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
BẢNG TỔNG HỢP THÔNG TIN NỀ NẾP HỌC SINH
Thời gian: Ngày 29 /03/2017 (Ca sáng)
TTHọ và tênLớpLỗi vi phạmGhi chú
Nghỉ CPNghỉ KPĐi học muộnVào lớp muộnBỏ tiếtMang quà vào sân trường,lớpKo đeo thẻ hsĐồng phụcGhi sổ đầu bài
1Lê Minh Khải10 Lýx
2Đỗ Vũ Dũng10 Lýtiết 1
3Nguyễn Hiển Minh10 Lýx
4Nguyễn Ngọc Linh10 D2x
5Nguyễn Hoàng Vũ10Ax
6Nguyễn Việt Linh10 A1x
7Lê Anh Tuấn10 A1x
8Nguyễn Tiến Huy10 A1x
9Phạm Vũ Hoàng10 A1x
10Huỳnh Đức Anh10 Anhx
11Tô Anh Minh10 Toánx
12Ngô Hải An10 Địatiết 1
13Đặng Danh Hiếu10 Địax
14Phạm Huy Minh10 Địax
15Phạm Bảo Lâm10 Sửx
16Hoàng Anh Quân10 Sửx
17Nguyễn Sương Mai10 Sửtiết 1
18Nguyễn Minh Trang10 Văntiết 1-2
19Nguyễn Vũ Trung Hiếu10 SNx
20Nguyễn Lê Quỳnh Chi10 Phápx
21Nguyễn Bảo Trâm10 D1x
22Vũ Khánh An12 Sinhx
23Nguyễn Thành Trung12 Sinhx
24Nguyễn Trang Nhung10 Anhtiết 1-2
25Đỗ Nguyễn Quỳnh Anh10 Vănx
26Trần Quỳnh Ngân11 D2x
27Nguyễn Tuấn Vũ11 D2x
28Nguyễn Trần Bảo Linh11 Phápx
29Trần Minh Khuê11 Phápx
30Hoàng Đinh Đức11 Phápx
31Nguyễn Phương Linh11 Hóax
32Vũ Khánh Ngọc11 Vănx
33Lê Việt hà11 Vănx
34Nguyễn Thu Hà11 Vănx
35Trần Minh Anh11 Văntiết 1
36Đặng Minh Vũ11 Địax
37Trần Lê Quỳnh Anh11 Địax
38Nguyễn Quang Việt11 Địax
39Trần Nguyễn Phương Thảo11 Sửx
41Đặng Bảo Quyên11 Nhậttiết 1
42Nguyễn Phương Thảo11 Anhx
43Trần Vân Anh11 Anhx
44Trần Văn Tuấn11 Anhx
45Quỳnh Nga11 D1x
46Nguyễn Đăng Dương11 D1x
47Nguyễn Đăng Minh11 Toánx
48Tạ Đức Tùng11 Sinhx
49Nguyễn Duy An11 Nhậttiết 3-5
50Huỳnh Dũng Minh12 A1x
51Phạm Minh Quân12 A1x
52Phạm Minh Vũ12 A1x
53Lưu Thùy Nhi12 D3x
54Bùi Hương Giang12 D3x
55Trần Như Quỳnh12 D3x
56Đỗ Công Đạo12 D2x
57Trịnh Khánh Linh12 D2x
58Nguyễn Nhật Anh12 D2x
59Đặng Châu Anh12 D1x
60Dương Đức Minh Hiếu12 D1x
61Nguyễn Minh Hạnh12 Anhtiêt 1
62Vương Thị Hải Yến12 Hóax
63Tôn Thu Lan12 Hóax
64Nguyễn Sơn Trường12 Hóax
65Nguyễn Đức Anh A12 Toántiết 1
66Phạm Thị Hải Yến12 Phápx
67Phạm Đức Anh12 Sửx
68Triệu Quang Chính10 Tinx
69Vũ Hoa Đức10 D2x
70Nguyễn Đức Hiếu12 Sinhx
71Vũ Hải Đăng12 Sinhx
72Vũ Tư Thành12 Sinhx
73Lê Quế Vân12 Sinhx
74Phạm Nguyên Vũ12 Sinhx
Chi tiết xem file đính kèm: Thông tin nề nếp ngày 29.03