Tin tức

Tin tức
Khắc phục tư tưởng tuổi 18 còn quá trẻ để kết nạp vào Đảng
Đây là một trong những nội dung được đưa ra trong Hội nghị chuyên đề điểm về “Tăng cường công tác phát triển đảng viên là học sinh trong trường THPT” tại Đảng bộ trường THPT Chu Văn An chiều ngày 28/9. Từ năm 2022 đến nay, trên cơ sở phát hiện các quần chúng ưu tú trong học sinh, Đảng uỷ trường THPT Chu Văn An đã xét công nhận cảm tình đảng cho 21 học sinh lớp 11, 12 và giới thiệu đi học tại 4 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng do Trung tâm Chính trị…... Đọc tiếp >